Koza domácí kamerunská

Třída: Savci
Řád: Sudokopytníci
Čeleď: Turovití
LadaLada
Původ: Kamerunská koza je plemeno kozy domácí původem ze západního pobřeží Afriky, kde jsou rozšířeny od obratníku Raka po obratník Kozoroha.
Potrava: Jedná se o nenáročné masné plemeno, které je schopno přežít i v oblastech s velmi chudou vegetací. Vyhovují jim také travnatá území, kde se mohou pastvit. Konzumují všechny části rostlin, nejraději čerstvé výhonky a listy. Kozy obratně šplhají po nízkých stromech i po skalách, kde hledají potravu. Koza kamerunská spásá i skromný rostlinný porost na okraji saharské pouště, kde se jiní býložravci neuživí, neboť dokáží využít kromě trávy také akácie a trní. Svými ostrými kopýtky však také narušují půdní podklad, čímž urychlují erozi půdy a rozšiřování pouště.
Rozměry: Obecně dosahuje toto zvíře větší hmotnosti i velikosti než koza holandská zakrslá. Jsou to přizpůsobivá zvířata s tvrdou konstitucí. Délkou těla dosahují až 90 cm a hmotnosti až 40 kg. Samec se od samice liší celkově větší velikostí a mohutnějšími rohy. Pro toto plemeno jsou typické krátké končetiny, jedná se o tzv. achondroplazii. Uši mají rovněž krátké.
Rozmnožování: Samice rodí po 150 dnech trvající březosti obvykle jedno až tři mláďata, která jsou velmi dobře vyvinutá. V šesti měsících dospívají.
Zajímavosti: Jedná se o starobylé plemeno, většinou černě zbarvené, případně s bílými odznaky, které je velmi temperamentní a vyskytuje se na jižním okraji areálu rozšíření kozy domácí.