Všeobecná ustanovení návštěvního řádu safari:

  • Udržujte pořádek a čistotu v prostorách hradního safari.
  • Při kontaktu se zvířaty musí být děti pod dozorem dospělé osoby.
  • Krmení zvířat v nepřítomnosti příslušného pracovníka lze pouze připraveným granulátem z krmného automatu.
  • Na požádání je možné si domluvit exkursi minimálně 1 týden dopředu na určitou hodinu pro skupinu osob, ale pouze v pracovní dny.
  • Zákaz vstupu psů, ale i jiných zvířat z bezpečnostních a veterinárních důvodů.
  • V případě nepředvídatelné události kontaktujte odpovědné osoby, příp. Městskou policii Strakonice